fbpx

Sensomotoriikka ja refleksit

Primitiivirefleksit

Primitiivirefleksit kuuluvat ihmisen lapsuusajan kehitykseen, mutta päälle jäädessään ne aiheuttavat ongelmia monella osa-alueella. Niiden kuuluisi integroitua lapsuudessa automaattisesti, mutta joskus niin ei tapahdu.

Lapsi saattaa esim. oppia ”liian aikaisin” kävelemään, jolloin helposti ajatellaan nopean kehityksen olevan hyvä juttu, mutta sillä voi olla refleksien kautta vaikutusta hermoston tasapainoon.

Esimerkiksi konttausvaiheen jäädessä liian lyhyeksi, jää moni refleksi kuormittamaan hermostoa. Kyse ei ole patologisesta sairaudesta, vaan inhimillisestä hermoston tavasta kehittää epätasapainoisia kehon ja mielen toimintaa haittaavia tapoja.

Refleksit voivat myös ”syttyä uudelleen” myöhemmin, esim. traumaattisen tapahtuman vaikutuksesta.  Esimerkiksi paha kaatuminen, liikennekolari, läheisen menetys tai vaikkapa pitkäaikainen stressitila voivat olla esimerkkejä traumasta. Trauma voi siis olla fyysinen tai henkinen, ja on aina yksilöllistä, miten keho ja hermosto reagoivat.

Psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan kartoittaa hermoston tilaa myös testaamalla mahdollisia päälle jääneitä primitiivirefleksejä. Sensomotorinen kuntoutus sisältää refleksiharjoittelua ja terapeutin avustamia hoitoja, jossa refleksit pääsevät integroitumaan eli ”sammumaan”, tai ne ikään kuin ”kulutetaan pois”, jotta ne eivät enää häiritse hermoston normaalia toimintaa.

Sensomotorinen epätasapainotila voi näkyä esimerkiksi seuraavina oireina:

  • oppimis- ja keskittymisvaikeudet
  • lukemisen tai kuullun ymmärtämisen vaikeudet
  • motorisia haasteita kirjoittamisessa, askartelussa, hienomotoriikassa
  • adhd -oireet, vaikeus olla paikallaan
  • varautuneisuus, säpsähtely, liialliset pelot ja herkkyydet
  • kehon jäykkyys tai velttous
  • kömpelyys, epätarkoituksenmukaiset liikemallit
  • silmä-käsi-koordinaatiohaasteet, kehon puoliskojen yhteistyön vaikeus
  • impulsiivisuus, tunne-elämän haasteet
  • vaatteiden kiristys (tai esim. saumat haittaavat)
  • yökastelu (lapsilla)
  • vireystilan säätelyn haasteet
  • kipuja, loukkaantumisherkkyyttä
  • alentunut stressinsietokyky, uupumisherkkyys
  • vaikeudet päättelyssä, matemaattisessa ajattelussa
  • rytmin tunnistamisen vaikeus
  • huono tasapaino
  • alisuoriutuminen

Mikäli tunnistat itselläsi tai läheiselläsi em. kaltaisia oireita, voi sensomotoristen refleksien kuntouttaminen olla hyödyksi! Vaikka oirelista on pitkä, ei tarvita bingoa joka kohtaan. Jos muutamakin kohta pitää paikkaansa, niin otetaan selvää hermostosi tilasta. 🧐 Päälle jääneet refleksit ylikuormittavat hermostoa, jolloin hermosto ei pääse ”täyteen potentiaaliinsa” ja sinä voit tuntea sen esim. epämääräisenä olona, joinakin edellä mainittuina oireina ja energian puutoksena.

Aikuisilla refleksikartoitukseen tulon syynä on usein:

  • vaikeudet stressinhallinnassa
  • uniongelmat
  • uupumus tai uupumisherkkyys
  • jatkuva kuormittuneisuuden tunne
  • jatkuva ylivireys tai rentoutumisen vaikeus
  • adhd-oireet, keskittymisvaikeudet
  • muu epämääräinen ja hankala olo, joka haittaa suoriutumista ja hyvän olon saavuttamista
  • jos tuntuu, ettei harrastus oikein etene tai virheasennot haittaavat suoritusta (esim. muusikot, urheilijat) tai hyvän työergonomian löytäminen on haasteellista

Sensomotorinen valmennus Lappeenranta – fysioterapiasta apua hermostolle

Koska olen koulutukseltani fysioterapeutti, integroituu sensomotorisen valmentajan osaaminen osaksi toteuttamaani psykofyysistä fysioterapiaa, joka on terveydenhuollon palvelu. Fysioterapialle on ominaista tutkia ja testata, jotta päästään laatimaan yksilöllisesti sopivia hoitoja / harjoitusohjelmia.

Hermostotestaus Lappeenranta

Varaa oma aikasi psykofyysiseen fysioterapiaan. Varaa hermostotestauksen ensikäynniksi 90min aika. Voit kirjoittaa nettiajanvarauksen Lisätietoja-kenttään vielä lyhyesti tarkennusta oireistasi, niin kartoitetaan, miten saadaan sinun hermosto tasapainoisemmaksi! 😊

Toki voit myös soittaa tai laittaa viestiä, niin varataan sinulle tai lapsellesi oma aika. Testaus onnistuu myös kotikäynnillä, kotikäyntien varaus puhelimitse.

Ensimmäisellä käynnillä (90min) tehdään alkukartoitus, testataan yleisimmin ilmeneviä refleksejä, käydään yhdessä läpi löydösten merkitys ja suunnitellaan yksilöllinen harjoitteluohjelma. Seuraavilla käynneillä (45 tai 60min) kontrolloidaan refleksien integroitumista ja tehdään tarvittaessa uusia testejä sekä päivitetään harjoitusohjelma.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle saamaan keinoja kohti tasapainoisempaa hermostoa! 😊

Kehotietoisin terveisin

Tanja, psykofyysinen fysioterapeutti (AMK) ja sensomotorinen valmentaja.

Lue lisää primitiivireflekseistä blogista.  Kurkkaa myös minun kokemukseni hermoston rauhoittamisesta.

Hermostotestaus toimii myös etänä.

Halutessasi työskennellä itsenäisesti ylivireyttä rauhoitellaksesi, tutustu Moro-verkkokurssiin!

Yhteydenottolomake

Kysyttävää? Voit jättää tietosi alla, niin otan sinuun yhteyttä.