fbpx

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia Lappeenranta

Psykofyysisestä fysioterapiasta on apua moneen haasteeseen. Taustalla on erikoisosaamista kehon ja mielen yhteydestä, hermoston toiminnasta ja kehon sekä hermoston reagoinnin säätelystä, jotta olotilaa saataisiin lähemmäs kohti sopivaa vireystilaa.

Tavoitteena on saada toimivia keinoja arkeen, jotta eläminen ja oleminen on miellyttävämpää. Terapiassa terapeutti ei paranna asiakasta, vaan harjoituksilla aktivoidaan asiakkaan kehon omat paranemismekanismit toimimaan.

Psykofyysisessä fysioterapiassa on tavoitteena helpottaa sinun oloasi. Saat toimivia itsehoitokeinoja ja tiedät mitä tehdä, kun kehosi reagoi, eikä olosi tunnu avuttomalta. Ymmärrät paremmin kehon ja mielen yhteyttä ja opit luottamaan prosessiin sekä omiin taitoihisi säädellä oloasi.

Opit pysähtymään itsesi äärelle ja tunnistamaan omat tarpeesi sekä elämään itsesi puolella. Kun  huolehdit itsestäsi, jaksat pitää huolta myös muista.

Opit kuuntelemaan kehoasi ja tekemään tietoisia valintoja itsesi parhaaksi myös pitkällä tähtäimellä. Osaat säädellä oloasi vaativissakin tilanteissa, itsetuntemuksesi vahvistuu ja sinulla on toimivia keinoja eri tilanteisiin.

Opit rauhoittamaan hermostoasi ja säätelemään reagointiasi eri asioihin.

Osaat esimerkiksi purkaa stressiä ja kuormittavia tunteita, etkä jää kantamaan niitä mukanasi. Murehtiminen ja vatvovominen vähenee.

Opit tunnistamaan, milloin kierrokset nousee ja osaat säädellä vireystilaasi itsellesi sopivaksi. Näin myös palautumisesi paranee pitkin päivää.

Opit tunnistamaan kivun ja tunteiden yhteyden ja osaat käyttää monia kipua helpottavia menetelmiä aina jos tarve ilmenee.

Pitkittynyt kipu tai krooninen kipu, migreeni, alaselkäkipu, CRPS (monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä), fibromyalgia

Psykofyysisessä fysioterapiassa on monia hoitokeinoja pitkittyneeseen kipuun. Kivun pitkittyessä saattaa yhteys omaan kehoon saattaa pikkuhiljaa laimentua tai hävitä lähes kokonaan. Keho saattaa tuntua vieraalta tai jopa pelottavalta.

Esimerkiksi tutustumalla ajatusten ja tunteiden vaikutukseen sekä kehotietoisuuteen voidaan löytää uusia toimintatapoja. Kehotietoisuus tarkoittaa kehon sisäisiä havaintoja, miten aistit kehosi toiminnot, asennot, liikkeen tai liikkumattomuuden. Voidaan tutustua esimerkiksi siihen, miten hahmotat tai hallitset kehosi, ja näitä voidaan harjoitella paremmaksi.

Kipukuntoutus on aina myös aivojen kuntoutusta, ja tähän on omat täsmäharjoitteensa.

Koettu fyysinen kiputuntemus on vain osa kipukokemusta, ja siihen, miten kipu koetaan, vaikuttaa koko eletty elämä. Kivun oheen saattaa huomaamattaan kertyä kaikenlaista oheishaastetta ja näiden haasteiden tunnistaminen sekä tunteiden kanssa työskentely voivat lievittää kipua. Kipu voi saada aikaan myös ylimääräisiä lihasjännityksiä ja esimerkiksi erilaiset rentoutumiskeinot voivat tuoda helpotusta oloon.

Myös leikkauksen jälkeiseen pitkittyneeseen kipuun voidaan saada helpotusta, kuten myös lihasperäisiin kipuihin sekä migreeniin ja jopa ärtyneen suolen tai endometrioosin aiheuttamiin kipuihin. Näissä kaikissa voi esiintyä keskushermoston herkistymistä, jolloin työskentelemällä hermostoa rauhoittaen, voidaan myös rauhoittaa kipua.

Stressi, ahdistus, ahdistuneisuushäiriö, jännittyneisyys, paniikkioireet, unettomuus tai masennus

Stressin lievitys kehollisten menetelmien avulla. Kun laskeudutaan ajatusten tasolta kehon kokemiseen, voidaan löytää uusia voimavaroja ahdistaviin tilanteisiin ja olotiloihin. Esimerkiksi hengitys saattaa helposti ”mennä tolaltaan”, ja antamalla kehomielelle mahdollisuuden, voimme löytää hengityksestä voimavaroja ja helpotusta tukalaan oloon.

Kehon vireystilojen tunnistaminen ja niiden säätely erilaisten kokemuksellisten ja toiminnallisten sekä kehollisten harjoitusten avulla voi auttaa stressin aiheuttamiin oireisiin. Unettomuuteen ja masentuneisuuteen voi myös löytyä helpotusta kehollisista itsehoitomenetelmistä. Rentoutumisen ja olemisen opettelu toimii vastapainona stressille ja suorittamiselle.

Painonhallinnan tuki, ahmintaan ja tunnesyömiseen kehollisia hoitokeinoja, ruokasuhdetyöskentely

Lähestyn painonhallintaa psykofyysisestä ja painoneutraalista näkökulmasta. Autan asiakastani tunnistamaan ruokailuun liittyvän sisäisen puheen ja sen vaikutukset syömiskäyttäytymiseen. Joustava ruokasuhde tukee hyvinvointia ilman jyrkkiä ruokailuun liittyviä sääntöjä.

Vireystilojen tunnistamisen ja niiden säätelyn kautta voidaan löytää uusia itsesäätelykeinoja tunnesyömisen tilalle. Tunnesyömisen taustalla on usein jokin tunne tai tarve, jonka kohtaamalla tilanne voi helpottua. Ahmintaoireet voivat hankaloittaa ruokailutilanteita merkittävästi. Ruokasuhdetta voidaan onneksi työstää monenlaisten harjoitusten avulla kohti tasapainoa. Ruokasuhteeseen liittyvä blogiteksti.

Kehonkuvatyöskentely, kehosuhde, syömishäiriöt, ahmintahäiriö (BED, Binge Eating Disorder)

Kehosuhde alkaa rakentumaan jo lapsuudessa ja muuttuu koko elämän ajan. Kehoon liittyviä asenteita ja ajatuksia voidaan työstää monenlaisten harjoitusten avulla. Tavoite voi olla esimerkiksi vähintään neutraali tai mieluummin hyvä olo olla omassa kehossa.

Syömishäiriöistä esimerkiksi ahmintahäiriö (BED, Binge Eating Disorder) on hyvin salakavala ”kumppani”, jota sairastavaa voidaan kuntouttaa psykofyysisen fysioterapian ja ruokasuhdetyöskentelyn avulla. Tullessasi luokseni voit luottaa, ettei vastaanotolla lähdetä dieetille, vaan kuljetaan kohti riittävää ja täysipainoista ravitsemusta sekä tasapainoista ruoka- ja kehosuhdetta. Syömishäiriöihin liittyvä blogiteksti.

Omaa ruokasuhdettasi ja ahmintataipumusta voit arvioida esimerkiksi Syömistapakyselyllä.

Palautumisen haasteet, uupumus ja uupumisen ehkäisy

Voimavarojen väheneminen, alipalautuminen ja uupuminen tuntuvat monin tavoin kehossa ja mielessä. Ylivireystila on stressitila elimistölle, niin keholle kuin mielellekin.

Ylivireyden rauhoitteluun on olemassa monenlaisia kehomielen harjoituksia. Tärkeimpänä pidän heti alkuun hermostotestausta, jotta hermostoa kaiken taustalla mahdollisesti kuormittavat ja uupumusherkkyyttä lisäävät sensorefleksijäänteet saadaan kuntoutettua pois kuormittamasta hermostoa. Sen jälkeen esimerkiksi kehotietoisuusharjoitukset voivat auttaa vielä laskemaan kierroksia, niitä voidaan tehdä liikkeen kanssa ja ilman.

Tarkoituksena on tutustua omaan kehollisuuteen, hermoston toimintaan ja saada säätelykeinoja niihin tilanteisiin, kun alkaa mennä ”liian lujaa”, jottei uupuisi tai jotta palautuisi uupumuksesta. Jos palautumisvajetta on pitkään tai uupumus on jo päällä, on se kehon hälytysmerkki siitä, että PYSÄHDY!

Itsensä alipalautumisen tilaan saattanut ihminen voikin olla usein sellainen, jonka voi olla hankala pysähtyä ja vain olla. Voi olla esim. vaativuutta itseään kohtaan, vaikeutta sanoa ei, muiden asettamista etusijalle, omista tarpeista huolehditaan vasta viimeiseksi, tai ei ollenkaan, jos tuntuu ettei siihen ole aikaa. Ehkä sitten myöhemmin, sitten kun…

Olemisen opettelu onkin yksi tärkeimmistä stressinhallinnan taidoista. Kun tekee tilaa oman kehon kokemiselle ja olemiselle, voi löytää kehostaan aivan uutta potentiaalia. Meissä jokaisessa on sisäänrakennettuna rauhoittumisen taidot, ne tarvitsee vain houkutella esille. Yksi tärkeä osa uupumisen ehkäisyä ja siitä palautumista on myös omien rajojen kanssa työskentely, ks. seuraava kappale.

Kehotunnetaidot, itsetuntemus, omien rajojen kirkastaminen

Kehollisuudesta on suuri apu itsetuntemuksen kehittämisessä. Kehollisten rajojen vahvistaminen vahvistaa myös mielensisäisiä rajoja. Erilaisten kokemuksellisten harjoitusten avulla voidaan tutkailla kehollisuutta – opetella vaikkapa sanomaan “Ei” ja pitämään puolia. Tämä voi olla tarpeen, jos olet suorittajatyyppi. Omien rajojen vahvistamisella voidaan ehkäistä uupumista ja edistää siitä toipumista.

Arvotyöskentely ja psykologinen joustavuus

Ihmisellä on kymmeniä tuhansia ajatuksia päivittäin. Arvosteleviin ja selitysajatuksiin tai kehon reaktioihin voi “jäädä jumiin”, jolloin arvojen mukaisen elämän eläminen saattaa vaikeutua. Tulemalla tietoiseksi kehon ja mielen liikkeistä, mielen joustavuuden avulla on mahdollista kulkea hyvinvoinnin suuntaan epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista huolimatta.

Kehon ja mielen reagoinnin ja konkreettisen toiminnan välillä on pieni “aikaikkuna”, jossa toiminnan voi valita tietoisesti. Mikä on sinulle tärkeää? Mihin kulutat aikaasi?

Traumat, PTSD (traumaperäinen stressihäiriö)

Keho saattaa edelleen elää traumaattista tapahtumaa, vaikka itse tapahtuma olisi jo kaukana menneisyydessä. Psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan opetella tunnistamaan kehon reaktioita ja säätelemään vireystilaa ja siten helpottamaan elämää arjessa. Tarkoituksena on saada kehollisia itsesäätelykeinoja, jotta kehon reagointi lievenisi ja olo helpottuisi. Psykofyysinen fysioterapia voi olla tukena myös traumapsykoterapian rinnalla.

Mindfulness – hyväksyvä tietoinen läsnäolo

Voimavarakeskeisessä mindfulnessohjauksessa otan huomioon myös traumainformoidun näkökulman ja kehotietoisuuden. Voit siis tulla luottavaisin mielin ohjaukseeni – etenemme aina sinun turvallisuutesi parhaaksi ja vointisi mukaan.

Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi stressinhallinnan paraneminen, tai haluatko kenties olla enemmän läsnä puolisollesi / lapsellesi / perheelleesi?  Haluatko parantaa tunne- tai vuorovaikutustaitojasi?

Läsnäolo kulloisellakin hetkellä voi tuoda uutta merkityksellisyyttä ja syvyyttä elämiseen ja olemiseen. Miten paljon omat ajatuksemme ja asenteemme ovatkaan murheittemme takana? Opettelemalla huomaamaan omien ajatusten ja tunteiden vaikutuksen omaan oloon ja käyttäytymiseen, voimme tietoisesti säädellä olotilaamme.

EFT-tapping (Emotional Freedom Techniques)

EFT-tapping on kehomielen yhdistävä stressinpurkumenetelmä. Sitä voidaan käyttää nimensä mukaisesti stressin purkuun ja tunteiden vapauttamiseen, mutta tukena myös kivunhoidossa, ahdistuksen lievittämisessä ja ajatusten työstämisessä.

Koska kaikkeen kokemaamme liittyy aina jokin tunne, se voi olla voimakaskin, voimme kantaa ”tunnetaakkaa” kehossa mukana huomaamattamme. EFT-tapping täydentää psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ja voit lukea siitä lisätietoja artikkelista.

SomeBody® (Social, Mental and Body)

SomeBody® –menetelmillä tuetaan kehotietoisuutta, vahvistetaan ja eheytetään kokonaisvaltaisesti minäkuvaa ja itsetuntemusta sekä edistetään tunne- ja sosiaalisia taitoja. Näitä taitoja edistetään toiminnallisten liike-, asento-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja vuorovaikutusharjoitusten kautta.

Varaa oma aikasi psykofyysiseen fysioterapiaan

Olen sinulle mielelläni avuksi, kaikella ammattitaidolla ja kokemuksellani. Ihminen ihmiselle. <3

Lämpöisin kehotietoisin terveisin

Tanja Ahonen, psykofyysinen fysioterapeutti

Nettiajanvaraus tai ota yhteyttä.

Lue lisää: Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Yhteydenottolomake