Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia Lappeenranta

Psykofyysisestä fysioterapiasta on apua moneen haasteeseen. Taustalla on erikoisosaamista kehon ja mielen yhteydestä, hermoston toiminnasta ja sen reagoinnin säätelystä, jotta olotilaa saataisiin lähemmäs kohti sopivaa vireystilaa. Terapiassa terapeutti ei paranna asiakasta, vaan harjoituksilla aktivoidaan asiakkaan kehon omat paranemismekanismit toimimaan.

Pitkittynyt kipu tai krooninen kipu, migreeni, alaselkäkipu

Psykofyysisessä fysioterapiassa on monia hoitokeinoja pitkittyneeseen kipuun. Kivun pitkittyessä saattaa yhteys omaan kehoon saattaa pikkuhiljaa laimentua tai hävitä lähes kokonaan. Keho saattaa tuntua vieraalta tai jopa pelottavalta. Esimerkiksi tutustumalla ajatusten ja tunteiden vaikutukseen sekä kehotietoisuuteen voidaan löytää uusia toimintatapoja. Kehotietoisuus tarkoittaa kehon sisäisiä havaintoja, miten aistit kehosi toiminnot, asennot, liikkeen tai liikkumattomuuden. Voidaan tutustua esimerkiksi siihen, miten hahmotat tai hallitset kehosi, ja näitä voidaan harjoitella paremmaksi.

Koettu fyysinen kiputuntemus on vain osa kipukokemusta, ja siihen, miten kipu koetaan, vaikuttaa koko eletty elämä. Kivun oheen saattaa huomaamattaan kertyä kaikenlaista oheishaastetta ja näiden haasteiden tunnistaminen sekä tunteiden kanssa työskentely voivat lievittää kipua. Kipu voi saada aikaan myös ylimääräisiä lihasjännityksiä ja esimerkiksi erilaiset rentoutumiskeinot voivat tuoda helpotusta oloon.

Myös leikkauksen jälkeiseen pitkittyneeseen kipuun voidaan saada helpotusta, kuten myös lihasperäisiin kipuihin sekä migreeniin ja jopa ärtyneen suolen tai endometrioosin aiheuttamiin kipuihin. Näissä kaikissa voi esiintyä keskushermoston herkistymistä, jolloin työskentelemällä hermostoa rauhoittaen, voidaan myös rauhoittaa kipua.

Stressi, ahdistuneisuus, jännittyneisyys, paniikkioireet, unettomuus tai masennus

Stressin lievitys kehollisten menetelmien avulla. Kun laskeudutaan ajatusten tasolta kehon kokemiseen, voidaan löytää uusia voimavaroja ahdistaviin tilanteisiin ja olotiloihin. Esimerkiksi hengitys saattaa helposti ”mennä tolaltaan”, ja antamalla kehomielelle mahdollisuuden, voimme löytää hengityksestä voimavaroja ja helpotusta tukalaan oloon. Kehon vireystilojen tunnistaminen ja niiden säätely erilaisten kokemuksellisten ja toiminnallisten sekä kehollisten harjoitusten avulla voi auttaa stressin aiheuttamiin oireisiin. Unettomuuteen ja masentuneisuuteen voi myös löytyä helpotusta kehollisista itsehoitomenetelmistä. Rentoutumisen ja olemisen opettelu toimii vastapainona stressille ja suorittamiselle.

Painonhallinnan tuki, ahmintaan ja tunnesyömiseen kehollisia hoitokeinoja, ruokasuhdetyöskentely

Lähestyn painonhallintaa psykofyysisestä ja painoneutraalista näkökulmasta. Autan asiakastani tunnistamaan ruokailuun liittyvän sisäisen puheen ja sen vaikutukset syömiskäyttäytymiseen. Joustava ruokasuhde tukee hyvinvointia ilman jyrkkiä ruokailuun liittyviä sääntöjä. Vireystilojen tunnistamisen ja niiden säätelyn kautta voidaan löytää uusia itsesäätelykeinoja tunnesyömisen tilalle. Tunnesyömisen taustalla on usein jokin tunne tai tarve, jonka kohtaamalla tilanne voi helpottua. Ahmintaoireet voivat hankaloittaa ruokailutilanteita merkittävästi. Ruokasuhdetta voidaan onneksi työstää monenlaisten harjoitusten avulla kohti tasapainoa. Ruokasuhteeseen liittyvä blogiteksti.

Kehonkuvatyöskentely, kehosuhde, syömishäiriöt, ahmintahäiriö (BED)

Kehosuhde alkaa rakentumaan jo lapsuudessa ja muuttuu koko elämän ajan. Kehoon liittyviä asenteita ja ajatuksia voidaan työstää monenlaisten harjoitusten avulla. Tavoite voi olla esimerkiksi vähintään neutraali tai mieluummin hyvä olo olla omassa kehossa. Syömishäiriöistä esimerkiksi ahmintahäiriö (BED) on hyvin salakavala ”kumppani”, jota voidaan kuntouttaa psykofyysisen fysioterapian ja ruokasuhdetyöskentelyn avulla. Työskentelen lähes viikoittain ahmintahäiriötä sairastavien tai siitä toipuvien asiakkaiden kanssa, joten tullessasi luokseni voit luottaa, ettei vastaanotolla lähdetä dieetille, vaan kuljetaan kohti riittävää ja täysipainoista ravitsemusta sekä tasapainoista ruoka- ja kehosuhdetta. Syömishäiriöihin liittyvä blogiteksti.

Omaa ruokasuhdettasi ja ahmintataipumusta voit arvioida esimerkiksi Syömistapakyselyllä.

Kehotunnetaidot, itsetuntemus, omien rajojen kirkastaminen

Kehollisuudesta on suuri apu itsetuntemuksen kehittämisessä. Kehollisten rajojen vahvistaminen vahvistaa myös mielensisäisiä rajoja. Erilaisten kokemuksellisten harjoitusten avulla voidaan tutkailla kehollisuutta – opetella vaikkapa sanomaan “Ei” ja pitämään puolia. Tämä voi olla tarpeen, jos olet suorittajatyyppi. Omien rajojen vahvistamisella voidaan ehkäistä uupumista ja edistää siitä toipumista.

Arvotyöskentely ja psykologinen joustavuus

Ihmisellä on kymmeniä tuhansia ajatuksia päivittäin. Arvosteleviin ja selitysajatuksiin tai kehon reaktioihin voi “jäädä jumiin”, jolloin arvojen mukaisen elämän eläminen saattaa vaikeutua. Tulemalla tietoiseksi kehon ja mielen liikkeistä, mielen joustavuuden avulla on mahdollista kulkea hyvinvoinnin suuntaan epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista huolimatta. Kehon ja mielen reagoinnin ja konkreettisen toiminnan välillä on pieni “aikaikkuna”, jossa toiminnan voi valita tietoisesti. Mikä on sinulle tärkeää? Mihin kulutat aikaasi?

Traumat, PTSD (traumaperäinen stressihäiriö)

Keho saattaa edelleen elää traumaattista tapahtumaa, vaikka itse tapahtuma olisi jo kaukana menneisyydessä. Psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan opetella tunnistamaan kehon reaktioita ja säätelemään vireystilaa ja siten helpottamaan elämää arjessa. Tarkoituksena on saada kehollisia itsesäätelykeinoja, jotta kehon reagointi lievenisi ja olo helpottuisi. Psykofyysinen fysioterapia voi olla tukena myös traumapsykoterapian rinnalla.

EFT-tapping (Emotional Freedom Techniques)

EFT-tapping on kehomielen yhdistävä stressinpurkumenetelmä. Sitä voidaan käyttää nimensä mukaisesti stressin purkuun ja tunteiden vapauttamiseen, mutta tukena myös kivunhoidossa ja ajatusten työstämisessä. Koska kaikkeen kokemaamme liittyy aina jokin tunne, se voi olla neutraali tai voimakas, voimme kantaa ”tunnetaakkaa” kehossa mukana huomaamattamme. EFT-tapping on yksi psykofyysisen fysioterapian menetelmistä ja voit lukea siitä lisätietoja artikkelista.

SomeBody® (Social, Mental and Body)

SomeBody® –menetelmillä tuetaan kehotietoisuutta, vahvistetaan ja eheytetään kokonaisvaltaisesti minäkuvaa ja itsetuntemusta sekä edistetään tunne- ja sosiaalisia taitoja. Näitä taitoja edistetään toiminnallisten liike-, asento-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja vuorovaikutusharjoitusten kautta.

Varaa oma aikasi psykofyysiseen fysioterapiaan

Olen sinulle mielelläni avuksi, kaikella ammattitaidolla ja kokemuksellani. Ihminen ihmiselle. <3

Lämpöisin kehotietoisin terveisin

Tanja Ahonen, psykofyysinen fysioterapeutti

Lue lisää: Mitä on psykofyysinen fysioterapia?